Deutsche Bahn
Kuljettaako yritys asiakkaidensa rahtia? Kyllä
Onko se kuljetusalan yritys? Kyllä
Tarjoaako yritys ravintolapalveluita? Kyllä
Toimiiko yritys palvelualalla? Kyllä
Toimiiko yritys Suomen ulkopuolella? Kyllä
Käytetäänkö yrityksen tuotteita lämmitykseen? Ei
Liittyykö yritys merenkulkuun? Ei
Mahtuvatko yhtiön tuotteet taskuun? Ei
Myydäänkö siellä vaatteita? Ei
Myykö se fyysisiä tuotteita? Ei
Myykö se pikaruokaa? Ei
Myykö yritys sähköä? Ei
Onko se brittiläinen yritys? Ei
Onko se elintarvikealalla? Ei
Onko se kirjallisuusalan yritys? Ei
Onko se lähtöisin Suomesta? Ei
Onko se lähtöisin Tanskasta? Ei
Onko se lähtöisin Yhdysvalloista? Ei
Onko se metsäalan yritys? Ei
Onko se suomalainen yritys? Ei
Onko sen toiminta luvanvaraista? Ei
Onko yrityksessä alle 20 työntekijää? Ei
Onko yritys japanilainen? Ei
Opetetaanko yrityksessä sekä nuori että aikuisia? Ei
Sijaitseeko sen pääkonttori Yhdysvalloissa? Ei
Sijaitseeko yhtiön pääkonttori Espoossa? Ei
Sijaitseeko yritys kainuussa? Ei
Tekeekö se maitotuotteita? Ei
Toimiiko se elintarvikealalla? Ei
Toimiiko se media-alalla? Ei
Toimiiko se tietotekniikka-alalla? Ei
Toimiiko yhtiö Lapissa? Ei
Toimiiko yritys media-alalla? Ei
Toimiiko yritys pankkialalla? Ei
Toimiiko yritys televisioalalla? Ei
Toimiiko yritys useilla eri aloilla? Ei
Valmistaako yritys jotakin fyysistä tuotetta? Ei
Valmistaako yritys mm. autoja? Ei
Valmistaako yritys muutakin kuin laitteita? Ei
Valmistaako yritys pelejä? Ei